Civilian pre-war

Referencesort iconNamePrice
-

No. 5015

Soldaten en arbeiders: staakt! (28 p.)
Christen-Socialistische Vlugschriften XVI, Uitg, P. Honnef, Rotterdam
€ 4,48
-

No. 5024

Voorschrift Thompson Pistool Mitrailleur
Uitgave van Territoriaal Commando in Suriname
€ 3,36
-

No. 5013

Handleiding tot het verleenen der eerste hulp bij spoorwegongelukken
€ 5,60
-

No. 5014

Voordracht bij bezoek aan de Artillerie-inrichtingen (24 P.)
Explanatory pamphlet on the Dutch Ordnance factory in Hembrug.
€ 4,48
VS90k

No. 5023

Leidraad onderricht wettelijke bepalingen ondergeschiktheid (40 p.)
€ 5,60